خیام فولاد -
چاپ
طرح های توسعه شرکت خیام فولاد نیشابور
طرح های توسعه شرکت خیام فولاد نیشابور

1- فاز یک نورد : نورد مقاطع سنگین به ظرفیت 500 هزارتن در سال (در دست احداث)
2- فاز دو نورد : نورد مقاطع سبک به ظرفیت 500 هزارتن در سال (فاز توسعه)
3- فولادسازی : به ظرفیت 800 هزارتن در سال (فاز توسعه)
4- احیاء مستقیم : به ظرفیت 850 هزارتن در سال (فاز توسعه)

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2021