خیام فولاد -
چاپ

محصولات کارخانه نورد مقاطع سنگین عبارتند از:
تیرآهن I از سایز 80 تا 240 میلیمتر
تیرآهن H از سایز 100 تا 140 میلیمتر


نبشی از سایز 80 تا 150 میلیمتر


ناودانی از سایز 80 تا 240 میلیمتر


تمامی محصولات فوق براساس استانداردهای روز ایران و اروپا تولید خواهند شد.

© Blank Plazart - Free Joomla! 3.0 Template 2021